Category: CSR-DIW

04 May 2017

Silpakorn University Visit A&J THAIFRUIT CO.,LTD. : มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ดูงานของ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด

The Faculty & Overseas field trips of Animal Sciences and Agricultural Technology , Silpakorn University
Visit A&J THAIFRUIT CO.,LTD. on May 04 , 2017

………………………………………………………………………………

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560
บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด ให้การสนับสนุนการศึกษา โดยนายสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายวิชาธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาในสาขาธุรกิจ ในการเข้าเยี่ยมชม ดูงานด้านต่างๆของ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด

14 Jan 2017

National Children’s day 2017 : วันเด็กแห่งชาติ 2560

National Children’s day 2017
Motto : Thai Children pay attention study, Leading National Stability
A&J Thai Fruit Co,.Ltd.
Has sponsored with Aromatic Coconut Water Pudding for the activities of Children Day
To School community and Local municipalities at Damnoensaduaek , Ratchaburi

………………………………………………………………………………

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมมอบของสนับสนุนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับหน่วยงานต่างๆ 4 แห่ง
1. โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
2. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
3. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชุบรี
4. โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) อ.บางแพ จ.ราชบุรี
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560
“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

26 Dec 2016

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 คุณสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ณ บริษัทเอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด

25 Nov 2016

โครงการ “ชาวดำเนิน ช่วยชาวนา” ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุน รับซื้อข้าวสาร จากโครงการชาวดำเนิน ช่วยชาวนา ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวในพิธีเปิดโครงการ ?ชาวดำเนิน ช่วยชาวนา? ที่อำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ?ชาวราชบุรีรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ?
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

29 Oct 2016

งานกฐินวัดอุบลวรรณาราม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด
ได้ร่วมออกร้าน งานกฐินประจำปี 2559 ณ วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยภายในงานมีผู้ร่วมออกร้าน และเข้าร่วมงานทอดกฐินเป็นจำนวนมาก

16 Sep 2016

งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุน งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559
โดยมีนางจรีพร คุ้มมณี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด รับมอบเกียรติบัตร จาก นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559

26 Jul 2016

รวมใจแบ่งปัน เพื่อผู้สูงอายุ บ้านศิริวัฒนธรรม

เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ณ บ้านศิริวัฒนธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

19 Jul 2016

…ประเพณีแห่เทียนพรรษา…

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด โดย นายสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ ส.จ.สรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ นางสาวประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์ และพนักงาน ร่วมรักษาประเพณีไทย จัดขบวนแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดอุบลวรรณาราม และ วัดหลักหกรัตนาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

29 Jul 2015

Build the police station

A & J Thai Fruit Co., Ltd. and Sanchai Phawudiphattaraphong (member of the Provincial Council) granted the amount of 250,000 Baht to build the police station, Sriubon, Ratchaburi, Thailand, 29th July, 2015.