NEWS & UPDATE

17 Jul 2024

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานถวาย เทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยธรรม ไฟโซลาร์เซลล์ และปัจจัย ณ.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12/4/67 บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จราจร สภ.ดำเนินสะดวก , เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบริการประชาชนดอนกรวย (แยกดอนคลัง),สภ.หลักห้า , สภ บางแพ และ หน่วยบริการประชาชนคลองชลประทาน ตำบลวัดแก้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย2567 ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
Read more
13 Apr 2024

เมื่อวันที่ 12/4/67บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 12/4/67 บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จราจร สภ.ดำเนินสะดวก , เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบริการประชาชนดอนกรวย (แยกดอนคลัง),สภ.หลักห้า , สภ บางแพ และ หน่วยบริการประชาชนคลองชลประทาน ตำบลวัดแก้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย2567 ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
Read more
03 Apr 2024

เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP )

เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567 ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP ) โดยอาจารย์ นิรันดร์ เหล่าพนัสสัก ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยการอบรมในครั้งนี้ชาวเอแอนด์เจ ได้รับทั้งความรู้ แนวทางการปฎิบัติงาน และความสนุกสนาน พวกเราชาวเอแอนด์เจ สัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคของเราทุกท่านอย่างที่พวกเราทำเสมอมา เพราะที่เอแอนด์เจมากกว่าความเหมือนคือความแตกต่างด้านคุณภาพ
Read more
27 Mar 2024

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและศูนย์ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและศูนย์ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ นำโดย 1.นายชาตรี ตาปะสี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก 2.น.ส.กรรณิการ์ ชุติพงศ์ศาศวัต ผอ.รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ ซึ่งกิจกรรมนี้พนักงานของเราได้รับทั้งความรู้ในการป้องกันโรค การเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรค และความสนุกสนาน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่คนใกล้ชิดได้อีกด้วย
Read more
17 Mar 2024

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับการตรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ ( USFDA )

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับการตรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ ( USFDA ) นำทีมการตรวจโดย Mr. Aaron F. Cloeman ( Customer Safety Officer ) ทั้งนี้การตรวจได้ผ่านไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยทุกประการ เรา เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จะมุ่งมั่น พัฒนา รักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ ผู้บริโภคต่อไป
Read more
06 Mar 2024

วันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชม บอร์ดบริหารประจำรัฐ ตรังกานู ประเทศ มาเลเซีย พร้อมทั้งคณะสถานฑูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชม บอร์ดบริหารประจำรัฐ ตรังกานู ประเทศ มาเลเซีย พร้อมทั้งคณะสถานฑูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนร้บทุกท่าน โดยครั้งนี้ทางเราได้ให้การต้อนรับที่ บริษัท เอ แอนด์ เจ โคโคนัท จำกัด (บริษัทในเครือเอแอนด์เจกรุ๊ป) ในฐานะกิจการที่เติบโตมาจากรากฐานการเกษตรสู่ กิจการส่งออกมะพร้าวครบวงจร ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย
Read more
13 Feb 2024

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ ครอบครัว ปวุติภัทรพงศ์ นำโดย คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์ , คุณ สรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ และ บุตรหลานได้นำเงินสนับสนุนมามอบให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ ครอบครัว ปวุติภัทรพงศ์ นำโดย คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์ , คุณ สรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ และ บุตรหลาน ได้นำเงินสนับสนุนมามอบให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท ผู้รับมอบ นำโดย นายแพทย์ สันติ สุขหวาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการให้การรักษาแก่พี่น้องชาวดำเนินสะดวกเป็นอย่างดีเสมอมา ทั้งนี้ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นเทอญ ทางเราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรซึ่งถือเป็นฐานของประเทศต่อไป
Read more
11 Jan 2024

วันที่ 9 มกราคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับเกียรติในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรวัดเพลงในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วันที่ 9 มกราคม 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับเกียรติในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรวัดเพลง ในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น นำทีมผู้เข้าอบรมโดย คุณ โสภี แก้วน้อย ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ราชบุรี ทางเราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรซึ่งถือเป็นฐานของประเทศต่อไป
Read more
15 Dec 2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีที่ 7ให้แก่นักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีและเป็นบุตรของบุคลากรบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัดจำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน เป็นจำนวนเงิน 56,000 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีที่ 7 ให้แก่นักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีและเป็นบุตรของบุคลากรบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน เป็นจำนวนเงิน 56,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริม บุตรหลานของบุคลากรผู้ซึ่งเป็นอนาคตของครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติ ต่อไป
Read more
03 Nov 2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์และการพัฒนาภูมิภาคซาราวัก ประจำรัฐ ซาราวักประเทศ มาเลเซีย Minister for Food Industry, Commodity and Regional Development ( M-FICORD) Sarawak,Malaysia

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์ และการพัฒนาภูมิภาคซาราวัก ประจำรัฐ ซาราวัก ประเทศ มาเลเซีย Minister for Food Industry, Commodity and Regional Development ( M-FICORD) Sarawak,Malaysia ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนร้บทุกท่านในครั้งนี้ ในฐานะกิจการที่เติบโตมาจากรากฐานการเกษตรสู่ กิจการส่งออกมะพร้าวครบวงจร ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย
Read more