Category: Business

29 May 2016

THAIFEX – World of food ASIA 2016

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX – World of food ASIA 2016 เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร
ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวารี จันทร์เนตร เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับและเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท เอแอนด์เจผลไม้ไทย จำกัด

27 Feb 2016

ต้อนรับ คณะสวัสดิการของเทสโก้ โลตัส เยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทางบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่ง ในการต้อนรับคณะสวัสดิการของเทสโก้ โลตัส ที่มาเยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมของบริษัทฯ พร้อมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอม

28 Jan 2016

บริษัทฯ ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ไขความลับสวนมะพร้าวสุดเฮงรับตรุษจีน

ร่วมไขความลับสวนมะพร้าวสุดเฮงรับตรุษจีน ด้วยการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่ ในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ โดยคุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส และ คุณสรรชัย ปวุติภัทรพงศ์ กรรมการ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด เจ้าของธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เทสโก้ โลตัส ,คุณณรงค์ศักดิ์ จรณะหุต ชาวสวน และ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส