AROMATIC COCONUT

PRODUCTS

Aromatic coconuts contain specialty that good for health. We then try to preserve its unique and wonderful taste for customers.
Trimmed Coconut (Diamond Type) coconut with green husk
Trimmed Coconut (Diamond Type) coconut white with semi green
Trimmed Coconut (Diamond Type) coconut with white husk
Polished Coconut (Based Type)
Polished Coconut (Cone Type)
Aromatic Coconut Jelly | Standard
Aromatic coconut jelly | Extra
Hua-Toh Promt Serve
Aromatic Coconut Jelly in Cup
Aromatic Coconut Pudding in Cup
Aromatic Coconut Pudding in Can

"Quality Product, Safety, International Standard, Friendly to Consumers"

Last Update!

News & Update

17 Jul 2024

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานถวาย เทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยธรรม ไฟโซลาร์เซลล์ และปัจจัย ณ.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12/4/67 บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จราจร สภ.ดำเนินสะดวก , เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบริการประชาชนดอนกรวย (แยกดอนคลัง),สภ.หลักห้า , สภ บางแพ และ หน่วยบริการประชาชนคลองชลประทาน ตำบลวัดแก้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย2567 ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
Read more
13 Apr 2024

เมื่อวันที่ 12/4/67บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 12/4/67 บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จราจร สภ.ดำเนินสะดวก , เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบริการประชาชนดอนกรวย (แยกดอนคลัง),สภ.หลักห้า , สภ บางแพ และ หน่วยบริการประชาชนคลองชลประทาน ตำบลวัดแก้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย2567 ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
Read more
03 Apr 2024

เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP )

เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567 ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP ) โดยอาจารย์ นิรันดร์ เหล่าพนัสสัก ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยการอบรมในครั้งนี้ชาวเอแอนด์เจ ได้รับทั้งความรู้ แนวทางการปฎิบัติงาน และความสนุกสนาน พวกเราชาวเอแอนด์เจ สัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคของเราทุกท่านอย่างที่พวกเราทำเสมอมา เพราะที่เอแอนด์เจมากกว่าความเหมือนคือความแตกต่างด้านคุณภาพ
Read more