Category: Anything

03 Nov 2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดย คุณสุรวุฒิปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน ESG SYMPOSIUM 2023 ( Accerlerating Changes Towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ )

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดย คุณสุรวุฒิปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน ESG SYMPOSIUM 2023 ( Accerlerating Changes Towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ) การผลักดันสังคมให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยภายในงานจะแบ่งปันความรู้และแผนงานของบริษัทจากอุตสาหกรรมหลักทั้ง 5 อุตสาหกรรม เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และเสนอแนวทางแก้ไขโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยร่วมกันตั้งเป้าที่จะสร้างเครือข่ายระบบนิเวศการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่แท้จริง เพื่อผนึกกำลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในประเทศไทย
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและผลักดัน ให้องค์กร เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกใบนี้ของพวกเราสู่คนรุ่นต่อๆไป

03 Nov 2023

วันที่ 12 กันยายน 2566บริษัท โคโค่นัทโฟร์ยู จำกัด บริษัทในเครือ เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย ได้รับรางวัล ให้เป็น Sucess Case1 ใน 5 กิจการ จาก 44 กิจการที่เข้าร่วมโครงการ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ในโครงการ พัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566
บริษัท โคโค่นัทโฟร์ยู จำกัด บริษัทในเครือ เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย ได้รับรางวัล ให้เป็น Sucess Case
1 ใน 5 กิจการ จาก 44 กิจการที่เข้าร่วมโครงการ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ในโครงการ พัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรม นำโดย คุณอภิสิทธิ์ ปวุติภัทรพงศ์ , คุณ นิศารัตน์ ธนีสุวิพัฒน์และคุณพรรณทิพา เขียวสะอาด เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลกับ คุณพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

03 Nov 2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ในการศึกษาดูงานการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ในการศึกษาดูงานการผลิตมะพร้าวน้ำหอม นอกจากการเดินชมกระบวณการผลิตแล้วทางเรายังจัด Talk Show แบบจัดเต็มในหัวข้อ ” กว่าจะเป็นองค์กร “
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยได้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ของพวกเราแก่น้องๆซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

03 Nov 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทยจำกัด และ บริษัท เอแอนด์เจ สยามอินเตอร์เทรด ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรทศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย คุณ นฤมล เครือนุช ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทยจำกัด และ บริษัท เอแอนด์เจ สยามอินเตอร์เทรด ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ไปบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษาคณะวิศวกรรทศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย คุณ นฤมล เครือนุช ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ของเรา ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์สู่คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

03 Nov 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ” ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ” ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในช่วงบ่าย วันที่ 18 สิงหาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
” ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ” ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดยบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทยจำกัด ได้ร่วมแจกผลิตภัณฑ์ จำนวน 500 ชิ้น เป็นมูลค่ารวม 13,550 บาท ให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ร่วมงาน

03 Nov 2023

วันที่18 สิงหาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานและในการประชุมหารือ feas และ Business model ในการจัดการเปลือกมะพร้าวสร้างมูลค่าของเหลือใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

ในช่วงเช้า วันที่18 สิงหาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ
คณะเยี่ยมชม ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานและในการประชุมหารือ feas และ Business model ในการจัดการเปลือกมะพร้าวสร้างมูลค่าของเหลือใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
1.)คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
2.)คุณเขมราช สมวงศ์ Executive Director Green Circularity Business
3.)คุณเจตุพล เอมณี Waste To Hub Director
4.)คุณอำไพ คงคา Performance Enhancement manajor
และคณะผู้ติดตาม
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทยจำกัด รู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหารือเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม จังหวัด และประเทศ สืบไป

12 Apr 2023

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ บริษัท เอแอนด์เจ สยาม อินเตอร์ เทรด พนักงาน และ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 429,226 บาท

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ บริษัท เอแอนด์เจ สยาม อินเตอร์ เทรด
พนักงาน และ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก โดยแบ่งยอดการบริจาคเป็น 2 ส่วน
1.) เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าให้กับหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) มูลค่า 55,000 บาท
2.) เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ให้กับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 374,226 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 429,226 บาท
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สันติ สุขหวาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นผู้รับมอบ
ขอให้ผลบุญผลกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขกายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย สาธุค่ะ

31 Mar 2023

วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก นำโดย
คุณ นพพร ทัพอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมทั้งคณะนักวิชาการและนักกายภาพบำบัด
ที่ได้มาให้ทั้งความรู้และความสนุกเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
“เพราะเรามีคนเดียวบนโลกและร่างกายของเราคือสิ่งล้ำค่า ดังนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันนะคะ”

23 Feb 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้ลงนามในสัญญา กับ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ในโครงการติดตั้ง Solar Rooftop System มูลค่าโครงการ 6,259,500.00 บาท

เนื่องด้วยทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และตอบสนองนโยบายจากภาครัฐในโครงการ BCG MODEL เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 มิติไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรา บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด เลือกจัดทำโครงการ Solar Rooftop ขึ้น ซึ่งถือเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งาน และ ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

12 Aug 2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2565 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด