เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับการตรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ ( USFDA )

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับการตรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ ( USFDA ) นำทีมการตรวจโดย
Mr. Aaron F. Cloeman ( Customer Safety Officer )
ทั้งนี้การตรวจได้ผ่านไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยทุกประการ เรา เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จะมุ่งมั่น พัฒนา รักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ ผู้บริโภคต่อไป