เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP )

เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567
ผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าอบรมแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี หรือ General principles of food hygiene (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย Hazard Analysis and Critical Point System) ( HACCP )
โดยอาจารย์ นิรันดร์ เหล่าพนัสสัก ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
โดยการอบรมในครั้งนี้ชาวเอแอนด์เจ ได้รับทั้งความรู้ แนวทางการปฎิบัติงาน และความสนุกสนาน
พวกเราชาวเอแอนด์เจ สัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคของเราทุกท่านอย่างที่พวกเราทำเสมอมา
เพราะที่เอแอนด์เจมากกว่าความเหมือนคือความแตกต่างด้านคุณภาพ