วันที่ 9 มกราคม 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับเกียรติในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรวัดเพลงในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วันที่ 9 มกราคม 2567
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้รับเกียรติในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรวัดเพลง
ในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
นำทีมผู้เข้าอบรมโดย คุณ โสภี แก้วน้อย
ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ราชบุรี
ทางเราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรซึ่งถือเป็นฐานของประเทศต่อไป