วันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชม บอร์ดบริหารประจำรัฐ ตรังกานู ประเทศ มาเลเซีย พร้อมทั้งคณะสถานฑูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 6 มีนาคม 2567
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชม บอร์ดบริหารประจำรัฐ ตรังกานู
ประเทศ มาเลเซีย พร้อมทั้งคณะสถานฑูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนร้บทุกท่าน โดยครั้งนี้ทางเราได้ให้การต้อนรับที่ บริษัท เอ แอนด์ เจ โคโคนัท จำกัด (บริษัทในเครือเอแอนด์เจกรุ๊ป) ในฐานะกิจการที่เติบโตมาจากรากฐานการเกษตรสู่ กิจการส่งออกมะพร้าวครบวงจร ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย