วันที่ 5 ตุลาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดย คุณสุรวุฒิปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน ESG SYMPOSIUM 2023 ( Accerlerating Changes Towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ )

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด นำโดย คุณสุรวุฒิปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน ESG SYMPOSIUM 2023 ( Accerlerating Changes Towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ) การผลักดันสังคมให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยภายในงานจะแบ่งปันความรู้และแผนงานของบริษัทจากอุตสาหกรรมหลักทั้ง 5 อุตสาหกรรม เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และเสนอแนวทางแก้ไขโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยร่วมกันตั้งเป้าที่จะสร้างเครือข่ายระบบนิเวศการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่แท้จริง เพื่อผนึกกำลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในประเทศไทย
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและผลักดัน ให้องค์กร เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกใบนี้ของพวกเราสู่คนรุ่นต่อๆไป