วันที่ 19 ตุลาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์และการพัฒนาภูมิภาคซาราวัก ประจำรัฐ ซาราวักประเทศ มาเลเซีย Minister for Food Industry, Commodity and Regional Development ( M-FICORD) Sarawak,Malaysia

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์
และการพัฒนาภูมิภาคซาราวัก ประจำรัฐ ซาราวัก
ประเทศ มาเลเซีย Minister for Food Industry, Commodity and Regional Development ( M-FICORD) Sarawak,Malaysia
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนร้บทุกท่านในครั้งนี้ ในฐานะกิจการที่เติบโตมาจากรากฐานการเกษตรสู่ กิจการส่งออกมะพร้าวครบวงจร ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย