วันที่ 15 ธันวาคม 2566บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีที่ 7ให้แก่นักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีและเป็นบุตรของบุคลากรบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัดจำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน เป็นจำนวนเงิน 56,000 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2566
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีที่ 7
ให้แก่นักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีและเป็นบุตรของบุคลากรบริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด
จำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน เป็นจำนวนเงิน 56,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริม บุตรหลานของบุคลากรผู้ซึ่งเป็นอนาคตของครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติ ต่อไป