วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ ครอบครัว ปวุติภัทรพงศ์ นำโดย คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์ , คุณ สรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ และ บุตรหลานได้นำเงินสนับสนุนมามอบให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด และ ครอบครัว ปวุติภัทรพงศ์ นำโดย คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์ , คุณ สรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ และ บุตรหลาน
ได้นำเงินสนับสนุนมามอบให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท
ผู้รับมอบ นำโดย นายแพทย์ สันติ สุขหวาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการให้การรักษาแก่พี่น้องชาวดำเนินสะดวกเป็นอย่างดีเสมอมา ทั้งนี้ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นเทอญ
ทางเราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรซึ่งถือเป็นฐานของประเทศต่อไป