Category: Events

05 Jun 2016

งาน “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน”

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ออกบูธ งาน “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บริเวณตลาดโคยกี๊ 200 ปี ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด

29 May 2016

THAIFEX – World of food ASIA 2016

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX – World of food ASIA 2016 เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร
ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวารี จันทร์เนตร เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับและเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท เอแอนด์เจผลไม้ไทย จำกัด

28 Mar 2016

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) หรือ ?โครงการ OPOAI?

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) หรือ ?โครงการ OPOAI? ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยมี คุณจรีพร คุ้มมณี และ คุณอโณทัย ปวุติภัทรพงศ์ เข้าร่วมงาน