กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บริษัทเอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด