พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 คุณสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ณ บริษัทเอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด